Registrácia a prihlásenie
do portálu Okamzite.sk

Registrácia obchodu

V pätičke stránky kliknite na odkaz Registrácia obchodu.

Po vyplnení registračných údajov vašu požiadavku spracujeme.
Prijatú registráciu overíme a po schválení odosielame e-mail s prístupovými údajmi do administrácie obchodu.

Prihlásenie obchodu do administrácie

Prihlásenie do administrácie portálu Okamžite pre obchody rovnako nájdete v pätičke stránky.